بلاگ

agriadmin
اسفند ۴, ۱۳۹۷
اگریتن-باغ و درختان میوه-زمین کشاورزی-کشاورزی-گلخانه و فضای سرپوشیده بدون دیدگاه

مشاوره کاشت محصولات کشاورزی

مالکان زمین های قابل کشت و کشاورزان در ” اگریتن ” به عنوان کارفرما می توانند پس از ثبت نام اقدام به ثبت اطلاعات زمین های خود تحت عنوان یک پروژه نمایند و بر اساس دسته بندی های تعریف شده ، نیاز خود را به اطلاع متخصصان و مهندسین کشاورزی رسانده و از طرح و ایده ایشان برای تغییر در شیوه کشاورزی و افزایش بهره وری زمین کشاورزی خود بهره برداری نمایند.

( رایگان ثبت نام کنید )

کشاورزان ، باغداران ، گلخانه داران و مالکین زمین های قابل کشت به عنوان کارفرمایان اگریتن

مشاوره کاشت محصولات کشاورزی در اگریتن

پس از ثبت اطلاعات زمین کشاورزی در قالب یک ” پروژه ” متخصصان و دانش آموختگان رشته کشاورزی به بررسی درخواست و اطلاعات وارد شده پرداخت و بهترین الگوی کشت را برای استفاده به روز و بهینه از زمین کشاورزی بر اساس شرایط منطقه و وضعیت موجود به اطلاع کشاورزان و مالکان زمین های قابل کشت رسانده و شروع یک اقدام مشترک برای کشاورزی نوین و علمی کلید خواهد خود.


مشاوره کشاورزی و دریافت الگوی کشت مناسب می تواند به افزایش محصولات و تولیدات کشاورزی و افزایش زمین های زیر کشت کشور کمک نمایند و کشاورزی پایدار را برای کشاورزی ایران به ارمغان آورد.

نظر

نوزده + 11 =