اگریتن ، زمین سبز ، زندگی باهم

اگریتن ، زمین سبز ، زندگی باهم

اگریتن به عنوان استارتاپ اکوسیستم کشاورزی ایران قصد دارد تا رابطی میان حلقه های مفقوده صنعت کشاورزی در ایران باشد.

بررسی دقیق بوم شناسی کشاورزی ، استفاده از فناوری های روز دنیا و توجه به اکوسیستم های موجود می تواند راهکاری برای برون رفت از شرایط فعلی و گسترش و احیای کشاورزی ایران تا مرز ” خودکفایی در امنیت غذایی ” باشد.

از تمامی اندیشمندان ، صاحبان ایده و فناوری ، مالکین زمین های کشاورزی و قابل کشت ، دانش آموختگان و مهندسین حوزه کشاورزی دعوت به عمل می آید تا با حضور خود در این سامانه ، به احیاء و گسترش کشاورزی ایران کمک نمایند.

اگریتن ، پیوندی است میان کشاورزان ، باغداران و مالکین زمین های زراعی ، مهندسین و اندیشمندان حوزه کشاورزی و تولید کنندگان ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز کشاورزی نوین

فضایی برای تعامل و استفاده بهینه از پتانسیل های موجود و منابع طبیعی خداد دادی و توجه به تازه ها و فناوری های روز صنعت کشاورزی برای بهره وری و کارآیی بیشتر

همراه شما هستیم در ” اگریتن ، استارتاپ اکوسیستم کشاورزی ایران

دیدگاه خود را ارسال کنید…

برای احیایی کشاورزی ایران آماده اید؟

اگریتن به عنوان اکوسیستم کشاورزی ایران ، تکمیل کننده حلقه مفقوده دانش بر بستر کشاورزی در ایران است و در تلاش است تا با تکمیل زنجیره کامل ، بستری مناسب را برای همکاری کشاورزان و باغداران ، متخصصین و صاحبان ایده های جدید ، تولید کنندگان و فروشندگان ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و در نهایت زندگی بهتر را با مصرف محصولات باغی و زراعی باکیفیت برای مردم ایران به ارمغان آورد.