استارت آپ های جهانی ، انقلاب سبز در اروپا

استارت آپ های جهانی ، انقلاب سبز در اروپا

تحقیقات انجام شده در سال های اخیر در سازمان ملل متحد نشان می دهد که ۸۲۱ میلیون نفر در جهان در حال حاضر دچار سوء تغذیه هستند وآماراین تعداد از افراد در جهان با گسترش جمعیت جهان رو به افزایش خواهد بود.با توجه به کاهش بهره وری خاک و تغییرات آب و هوایی که تأثیر گسترده و مخربی بر تولیدات کشاورزی خواهد گذاشت ، چگونه می توان با پیش بینی جمعیت جهان در حدود ۱۱.۲ میلیارد نفر در سال ۲۱۰۰ ، منابع غذایی مورد نیاز ساکنین کره زمین را تأمین نمود.

استارت آپ های جهانی ، انقلاب سبز در اروپا
استارت آپ های جهانی ، انقلاب سبز در اروپا

در چند سال گذشته ، استارت آپ های حوزه کشاورزی که با ارائه برخی نوآوری های باور نکردنی در این حوزه توانسته اند با ایجاد بستر مناسب برای کشاورزی پایدار ، مولد و کارآمد بهره وری و افزایش تولیدات محصولات کشاورزی را به همراه داشته باشند که این موضوع موجب امیدواری برای تأمین منابع خوراکی مورد نیاز ساکنان زمین را به همراه داشته و توانسته شعار ” استارت آپ های جهانی ، انقلاب سبز در اروپا ” را محقق سازد.

در ” اگریتن ” هدف نمایش تازه های حوزه کشاورزی است و می توان با بهره گیری از دستاوردهای بین المللی و بومی سازی آن در کشور و توجه به زیست بوم و کشاورزی سنتی ، راهکارهای دستیابی به امنیت غذایی را در ایران ترسیم نمود.

۱۰ استارت آپ های جهانی کشاورزی معرفی شده در اروپا که در حوزه های مختلف کشاورزی و تولید و مصرف محصولات خوراکی و غذایی معرفی شده اند برای آشنایی بیشتر معرفی می گردد.

نظر

هجده − پانزده =