پروژه های موجود

1 پروژه یافت شد 1 پروژه یافت شد

مشاوره در خصوص احداث باغ مرکبات

  • گیلان
  • دی ۱۱, ۱۳۴۸
  • 0 پیشنهاد

متراژ زمین : ۶۰۰۰ متر بر روی شیب ۳۵ درجه زمین در سال های قبل باغ چای بوده و در حال حاضر کشت خاص و یا درخت در آن موجود…

1