ثبت زمین کشاورزی در اگریتن

ثبت زمین کشاورزی

ثبت زمین کشاورزی در اگریتن
ثبت زمین کشاورزی در اگریتن

مالکان زمین های قابل کشت و کشاورزان به عنوان ” کارفرما ” می توانند اطلاعات زمین های کشاورزی خود را در اگریتن ثبت و از خدمات متخصصین حوزه کشاورزی که می تواند موجب افزایش تولید محصولات کشاورزی ، کاهش هزینه های جاری و همچنین تنوع در تولید و جایگزینی روش های قدیمی کشت با روش های نوین گردد ، استفاده نمایند.

کشاورزان و مالکان زمین های کشاورزی با ثبت زمین کشاورزی خود به عنوان یک پروژه و انتخاب نیاز خود می توانند با متخصصین و صاحبان ایده کشاورزی در تعامل بوده و با همکاری این گروه از شیوه های نوین و فناوری های روز کشاورزی در زمین های خود بهره مند گردند.

امکان کشاورزی در بیشتر مناطق ایران امکان پذیر بوده و در صورت بروز مشکلاتی نظیر کم آبی ، شوری و کیفیت نامناسب خاک و دیگر عوامل می توانند با جایگزینی روش های نوین کشاورزی ، امکان کشت و اشتغال مورد نظر را حفظ نمایند.

برقراری ارتباط تنگاتنگ میان کشاورزان ، متخصصین حوزه کشاورزی ، تولید کنندگان تجهیزات و ماشین آلات کشاوری و سایر فعالان این صنعت در ” اگریتن ، اکوسیستم کشاورزی ایران ” فرآهم شده است.

نظر

3 × 3 =