پلن های کارفرمایان

پکیچ کارفرما

بهترین قیمت را متناسب با الزامات سازمان خود انتخاب کنید

پایه

20 هزار تومان

 • 1 پروژه قابل ایجاد
 • 15 روز نمایش پروژه ها
 • 0 پروژه ویژه
 • 0 روز نمایش ویژه
 • Bump up Allowed
 • پروفایل ویژه
 • 15 روز مدت زمان پلن

طلایی

30 هزار تومان

 • 2Projects Allowed
 • 30 روز نمایش پروژه ها
 • 0 پروژه ویژه
 • 0 روز نمایش ویژه
 • Bump up Allowed
 • پروفایل ویژه
 • 30 روز مدت زمان پلن

پلان الماس

60 هزار تومان45 هزار تومان

 • 3Projects Allowed
 • 60 روز نمایش پروژه ها
 • 1 پروژه ویژه
 • 30 روز نمایش ویژه
 • Bump up Allowed
 • پروفایل ویژه
 • 60 روز مدت زمان پلن

پلان پرمیوم

75 هزار تومان

 • 6Projects Allowed
 • 90 روز نمایش پروژه ها
 • 3 پروژه ویژه
 • 90 روز نمایش ویژه
 • Bump up Allowed
 • پروفایل ویژه
 • 90 روز مدت زمان پلن

برای احیایی کشاورزی ایران آماده اید؟

اگریتن به عنوان اکوسیستم کشاورزی ایران ، تکمیل کننده حلقه مفقوده دانش بر بستر کشاورزی در ایران است و در تلاش است تا با تکمیل زنجیره کامل ، بستری مناسب را برای همکاری کشاورزان و باغداران ، متخصصین و صاحبان ایده های جدید ، تولید کنندگان و فروشندگان ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و در نهایت زندگی بهتر را با مصرف محصولات باغی و زراعی باکیفیت برای مردم ایران به ارمغان آورد.