کشاورزی ایران را با کمک متخصص ها ، زنده کنیم

استخدام متخصص ثبت نام متخصص

اگریتن چگونه کار می کند ؟

معرفی فرصت های کشاورزی توسط مالکین آنها به عنوان یک " پروژه "

بررسی سوابق و توانمندی متخصصین و انتخاب یک متخصص به عنوان همراه

استفاده از خدمات اگریتن برای به اشتراک گذاری ایده های نوین و کارآمد

ارتباط بدون واسطه و تضمین مناسب ترین قیمت هر پروژه

ما بهترین متخصص ها را در اگریتن به شما معرفی خواهیم نمود

پروژه های ثبت شده در اگریتن

اگریتن ، مشتریان ، متخصصین ، کارآفرینان ، رسانه ها

برای ارسال پروژه خود یکی از بسته های زیر را انتخاب کنید

رایگان

پایه

با این بسته می توانید ۱ پیشنهاد ارسال کنید

خرید

3000تومان

استاندارد

با این بسته می توانید ۵ پیشنهاد ارسال کنید

خرید

7000تومان

حرفه ای

با این بسته می توانید ۱۵ پیشنهاد ارسال کنید

خرید

برای احیای کشاورزی ایران ، به جمع اگریتن بپیوندید

شروع به کار