پلن های متخصصین

پلن های متخصصین

بهترین قیمت را متناسب با الزامات سازمان خود انتخاب کنید

پایه

مناسب برای پروژه های شخصی

15 هزار تومان

 • 3 اعتبار پروژه
 • 3 سرویس مجاز
 • 30 روز نمایش پروژه ها
 • سرویس ویژه
 • 0 Days Featured visibility
 • Bump Up Services
 • 30 روز مدت زمان پلن
 • پروفایل ویژه:

بیزنس

مناسب برای پروژه های استانی

30 هزار تومان

 • 6 اعتبار پروژه
 • 6 سرویس مجاز
 • 60 روز نمایش پروژه ها
 • 3 سرویس ویژه
 • 30 Days Featured visibility
 • Bump Up Services
 • 60 روز مدت زمان پلن
 • پروفایل ویژه:

پرمیوم

مناسب برای پروژه های استانی و منطقه ای

45 هزار تومان

 • 10 اعتبار پروژه
 • 12 سرویس مجاز
 • 60 روز نمایش پروژه ها
 • 6 سرویس ویژه
 • 45 Days Featured visibility
 • Bump Up Services
 • 60 روز مدت زمان پلن
 • پروفایل ویژه:

ممتاز

مناسب برای پروژه های استانی و منطقه ای

100 هزار تومان

 • 20 اعتبار پروژه
 • 30 سرویس مجاز
 • 180 روز نمایش پروژه ها
 • 20 سرویس ویژه
 • 120 Days Featured visibility
 • 3 Bump Up Service
 • 180 روز مدت زمان پلن
 • پروفایل ویژه:

برای احیایی کشاورزی ایران آماده اید؟

اگریتن به عنوان اکوسیستم کشاورزی ایران ، تکمیل کننده حلقه مفقوده دانش بر بستر کشاورزی در ایران است و در تلاش است تا با تکمیل زنجیره کامل ، بستری مناسب را برای همکاری کشاورزان و باغداران ، متخصصین و صاحبان ایده های جدید ، تولید کنندگان و فروشندگان ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و در نهایت زندگی بهتر را با مصرف محصولات باغی و زراعی باکیفیت برای مردم ایران به ارمغان آورد.