بایگانی وبلاگ

کشاورزی ارگانیک ، کفشدوزک

کشاورزی ارگانیک ، کفشدوزک استفاده از کفشدوزک به عنوان یک ...

ادامه مطلب
اگریتن ، سامانه هوشمند کشاورزی ایران

گفتگوی بازار با بنیانگذار استارتاپ کشاورزی اگریتن کشاورزی...

ادامه مطلب

با نگاهی به گذشته ایران زمین و مروی کوتاه بر شیوه زندگی ا...

ادامه مطلب

اگری ویکند ، دورهمی برای گسترش ، بهبود و ارتقاء تولیدات و...

ادامه مطلب

مشاوره کاشت محصولات کشاورزی مالکان زمین های قابل کشت و کش...

ادامه مطلب

ثبت زمین کشاورزی در اگریتن مالکان زمین های قابل کشت و کشا...

ادامه مطلب

استفاده از شرایط موجود و خلق ایده های تازه راهکاری است بر...

ادامه مطلب

اگریتن ، زمین سبز ، زندگی باهم اگریتن به عنوان استارتاپ ا...

ادامه مطلب

برای احیایی کشاورزی ایران آماده اید؟

اگریتن به عنوان اکوسیستم کشاورزی ایران ، تکمیل کننده حلقه مفقوده دانش بر بستر کشاورزی در ایران است و در تلاش است تا با تکمیل زنجیره کامل ، بستری مناسب را برای همکاری کشاورزان و باغداران ، متخصصین و صاحبان ایده های جدید ، تولید کنندگان و فروشندگان ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و در نهایت زندگی بهتر را با مصرف محصولات باغی و زراعی باکیفیت برای مردم ایران به ارمغان آورد.