مشاوره کاشت محصولات کشاورزی

مشاوره کاشت محصولات کشاورزی

مالکان زمین های قابل کشت و کشاورزان در ” اگریتن ” به عنوان کارفرما می توانند پس از ثبت نام اقدام به ثبت اطلاعات زمین های خود تحت عنوان یک پروژه نمایند و بر اساس دسته بندی های تعریف شده ، نیاز خود را به اطلاع متخصصان و مهندسین کشاورزی رسانده و از طرح و ایده ایشان برای تغییر در شیوه کشاورزی و افزایش بهره وری زمین کشاورزی خود بهره برداری نمایند.

مشاوره کاشت محصولات کشاورزی در اگریتن

پس از ثبت اطلاعات زمین کشاورزی در قالب یک ” پروژه ” متخصصان و دانش آموختگان رشته کشاورزی به بررسی درخواست و اطلاعات وارد شده پرداخت و بهترین الگوی کشت را برای استفاده به روز و بهینه از زمین کشاورزی بر اساس شرایط منطقه و وضعیت موجود به اطلاع کشاورزان و مالکان زمین های قابل کشت رسانده و شروع یک اقدام مشترک برای کشاورزی نوین و علمی کلید خواهد خورد.

مشاوره کشاورزی و دریافت الگوی کشت مناسب می تواند به افزایش محصولات و تولیدات کشاورزی و افزایش زمین های زیر کشت کشور کمک نمایند و کشاورزی پایدار را برای کشاورزی ایران به ارمغان آورد.

دیدگاه خود را ارسال کنید…

برای احیایی کشاورزی ایران آماده اید؟

اگریتن به عنوان اکوسیستم کشاورزی ایران ، تکمیل کننده حلقه مفقوده دانش بر بستر کشاورزی در ایران است و در تلاش است تا با تکمیل زنجیره کامل ، بستری مناسب را برای همکاری کشاورزان و باغداران ، متخصصین و صاحبان ایده های جدید ، تولید کنندگان و فروشندگان ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و در نهایت زندگی بهتر را با مصرف محصولات باغی و زراعی باکیفیت برای مردم ایران به ارمغان آورد.